پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی

  إحصاء کلیا
  إحصاء جمیع المشاهده 11766
  أکثر الیوم مشاهدةً 1438/08/21
  إحصاءات أکثر المشاهد الیومیة 339
  زیارة الیوم 2
  زیارة أمس 6


  اطلاعیه

   

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

  Air Pollution and Respiratory Diseases Resarch Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.


  خدمات الکترونیک

  گروه دورانV5.5.2.0