پورتال سازمانی

پرتال سازمانی

پورتال هوشمند

منوی اصلی

  General Statistics
  Total Site Statistics 11766
  Best Site Statistics Day 5/17/2017
  Best Site Statistics Count 339
  Today Site Statistics 2
  Yesterday Site Statistics 6


  اطلاعیه

   

  آدرس صحیح مرکز تحقیقات جهت درج در مقالات پژوهشی

  عنوان مرکز تحقیقات و فرمت استاندارد آدرس دهی به شرح ذيل مي باشد. خواهشمند است در مقالات استنادی خود از فرم صحیح آدرس استفاده نمایید.

  Air Pollution and Respiratory Diseases Resarch Center, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

  مرکز تحقیقات آلودگی هوا و بیماریهای تنفسی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.


  خدمات الکترونیک

  گروه دورانV5.5.2.0